เกี่ยวกับบริษัท

ความรู้และความเข้าใจของระบบไฮดรอลิกเป็นสิ่งที่สำคัญ
สำหรับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ในการเกษตร
ในโรงงาน ในเรือ หรือในเครื่องจักรกลหนัก ทางบริษัท
ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าไฮดรอลิกที่มีคุณภาพต่างๆ
มากกว่า 40 ปี

เกี่ยวกับบริษัท

สินค้าของเราได้ถูกจัดส่งให้ลูกค้าต่างไปทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงบริษัทไฮดรอลิกชั้นนำในยุโรป อเมริกา และเอเซีย อีกทั้งยังได้รวมพัฒนาสินค้าร่วมกันกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานในเรือ เช่น พัฒนาระบบไฮดรอลิกในการควบคุมทิศทาง(Power Steering) ปั้มและมอเตอร์ไฮดรอลิกในการขับใบพัดเรือในการเลี้ยว (side / stern thruster) หรือ ในการหรือพัฒนาปั้มที่ใช้ร่วมกับ PTO ในรถขยะของประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

ทาง HOF Hydraulic Solution ได้ตระหนักถึงการพัฒนา วิจัยและวิเคราะห์สินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดจึงได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องในด้านของงบประมาณ R&D

สินค้าได้ถูกออกแบบ พัฒนาและผลิตภายใต่มาตราฐาน ISO 9001:2015 และทุกตัวต้องผ่านการทดสอบ 100% เครื่องทดสอบอุปกรณ์มากกว่า 10 เครื่องถูกสร้างมาเพื่อรับรองมาตราฐานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ มากไปกว่านั้นสินค้าทุกชิ้นมีการตีตราเลขหมายประจำสินค้า (serial number)และผลการทดสอบของสิ้นค้าแต่ละชิ้นจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ เพื่อรองรับการรับประกันสินค้า อีกทั้งยังสามารถดูวันผลิตและชื่อลูกค้าได้จากเลขหมายประจำสินค้า

ประวัติบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ความรู้และความเข้าใจของระบบไฮดรอลิกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ในการเกษตร ในโรงงาน ในเรือ หรือในเครื่องจักรกลหนัก ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าไฮดรอลิกที่มีคุณภาพต่างๆมากกว่า 40 ปี

เกี่ยวกับบริษัท

สินค้าของเราได้ถูกจัดส่งให้ลูกค้าต่างไปทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงบริษัทไฮดรอลิกชั้นนำในยุโรป อเมริกา และเอเซีย อีกทั้งยังได้รวมพัฒนาสินค้าร่วมกันกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานในเรือ เช่น พัฒนาระบบไฮดรอลิกในการควบคุมทิศทาง(Power Steering) ปั้มและมอเตอร์ไฮดรอลิกในการขับใบพัดเรือในการเลี้ยว (side / stern thruster) หรือ ในการหรือพัฒนาปั้มที่ใช้ร่วมกับ PTO ในรถขยะของประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

ทาง HOF Hydraulic Solution ได้ตระหนักถึงการพัฒนา วิจัยและวิเคราะห์สินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดจึงได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องในด้านของงบประมาณ R&D

สินค้าได้ถูกออกแบบ พัฒนาและผลิตภายใต่มาตราฐาน ISO 9001:2015 และทุกตัวต้องผ่านการทดสอบ 100% เครื่องทดสอบอุปกรณ์มากกว่า 10 เครื่องถูกสร้างมาเพื่อรับรองมาตราฐานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ มากไปกว่านั้นสินค้าทุกชิ้นมีการตีตราเลขหมายประจำสินค้า (serial number)และผลการทดสอบของสิ้นค้าแต่ละชิ้นจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ เพื่อรองรับการรับประกันสินค้า อีกทั้งยังสามารถดูวันผลิตและชื่อลูกค้าได้จากเลขหมายประจำสินค้า

ประวัติบริษัท